RUSZTOWANIA RAMOWE są rusztowaniami systemowymi o rozstawie podłużnym ram: 3,07m; 2,57m; 2,07m; 1,57m oraz dwu standardowych rozstawach  0,73m 
i 1,09m. Konstrukcja umożliwia standardowo zamocowanie pomostów co 2m w pionie oraz dopuszcza uzyskanie innych wysokości kondygnacji przy użyciu ram wyrównawczych. 


Rusztowania ramowe idealnie nadają się do prac:

  • remontowo-budowlanych
  • tynkowania
  • malowania
  • docieplania
  • ciężkich prac murarskich.

Rusztowania ramowe posiadają Certyfikat Bezpieczeństwa 
B/02/011/07 wydany przez IMBiGS w Warszawie.